Nutnost angioplastiky se ukázala ve středu při vyhodnocení vyšetření, která Šaron prodělal v nemocnici. Minulou neděli byl hospitalizován a lehčí mrtvicí, která se nepodepsala na jeho zdraví.

Šaron trpí nadváhou a v pondělí bylo poprvé zveřejněno, že váží 115 kilo. Po mozkové příhodě byl nabádán, aby kontroloval svůj apetit. Má v oblibě tučná jídla. Na podobná doporučení ironicky reagoval při svátečních blahopřáních, když občany mimo jiné vyzval, aby se nepřejídali.

V neděli se Šaron účastnil zasedání kabinetu a pak ochraptělým hlasem popřál židům šťastnou Chanuku a radostné vánoční svátky izraelským křesťanům.