Nehodu zavinilo špatné počasí a malá viditelnost. Při přistání pilot dosedl na dráhu příliš pozdě a  nestačil zabrzdit. Stroj zastavil až sto metrů za ranvejí v poli. Požárníci nemuseli zasáhnout, protože stroj nezačal hořet.

Bone letěl do Bosny navštívit španělské vojáky, kteří tam slouží. Dále mínil pokračovat do Kosova a Pákistánu, kde se měl setkat také se španělskými vojáky podílejícími se na vojenských operacích.