Jednání policistek vyvolalo ve městě bouřlivé protesty. Studenti skandovali: "pryč s policejní diktaturou" a spalovali figuríny policistů. "Je snad špatné se zamilovat? Kdo dal policii práva bít lidi a takto je ponižovat?" ptala se jedna ženu v Mírutu.

Ve městě policie zahájila operaci Romeo. Ta se měla zaměřit na obscéní chování na veřejných prostranstvích a také bránit ženy před sexuálním obtěžováním. Podobné akce policie, často na žádost rodičů, podniká pravidelně. Nikdy však nedopadly tak tragicky jako v tomto případě.

Obě policistky byly podle vrchního intendanta Radžíva Randžána suspendovány. "Jakmile jsme dostali informace o jejich chování, podnikli jsme okamžitá opatření proti oběma policistkám. Nařídili jsme incident vyšetřit," sdělil.

Žádný zákon nezakazuje párům procházet se spolu na veřejnosti nebo sedět v parku, i když v konzervativní zemi schůzky párů před uzavřením manželství zejména u starších lidí vyvolávají nevoli.