V odůvodnění verdiktu se soudce odvolal na ústavní zákaz vyučovat na veřejných školách náboženství. Proces je považován za nejvýznamnější k tomuto tématu od roku 1925.

Rozhodnutí představuje těžkou ránu pro americké křesťanské konzervativce, kteří prosazují, aby na amerických školách byl vyučována teorie označovaná jako "intelligent design" coby alternativa k evoluční teorii. Tito konzervativci tvoří významnou část voličů nynějšího prezidenta George Bushe.

Soudní proces, týkající se pensylvánského okresu Dover, vyvolalo 11 rodičů žáků místní střední školy. Ti zažalovali školskou správu za to, že umožnila výuku nevědecké teorie při hodinách biologie. Zdejší správa byla první v USA, která to umožnila, po protestech však většina jejích členů odstoupila nebo nebyla znovu zvolena.

Podobné záměry se objevily v 30 dalších státech USA a jejich iniciátoři doufali v příznivý výsledek pensylvánského procesu, aby mohli prosazovat alternativní výuku i na dalších školách. Zastánci této teorie tvrdí, že některé aspekty přírody jsou tak složité, že nemohou být výsledkem nahodilého přírodního výběru, ale musí být dílem nejmenovaného "stvořitele". Tento přístup by podle nich měl být vyučován na školách jako alternativa k evoluční teorii, což otevřeně podpořil i prezident Bush.

Odpůrci naopak poukazují na to, a tento názor dnes výslovně podpořil i soudce Jones, že tento postoj je jen chabě zamaskovaným "kreacionismem", tedy vírou, že svět byl stvořen Bohem. Výuku tohoto náboženského pojetí na veřejných školách již dříve zakázal americký nejvyšší soud.