"Je to jednoduchá fyzika: víc skleníkových plynů v atmosféře a rostoucí emise rovná se vzestup teplot," uvedl David Viner z americké Východoanglické univerzity (UEA). Podle britského meteorologického ústavu (MetOff) je vyrovnání rekordních teplot z roku 1998 špatným znamením, protože tehdy se na oteplení podepsal i výrazný klimatický jev El Niňo - letos však k tomuto úkazu nedošlo.

Teploty letos dosahují o 0,4 stupně (podle jiného měření dokonce o 0,65) víc než průměr období 1961-1990. Severní polokoule se přitom ohřívá rychleji než jižní, což je způsobeno větší rozlohou pevniny. Poslední desetiletí tak s letoškem zahrnulo už osmý rok s nejvyššími teplotami za půldruhého století.

"Rekordní teplota roku 2005 znamená jen rekordní teplotu, není to žádný důkaz o antropogenním (lidskými aktivitami způsobeném) vlivu na globální klima," oponoval stanovisku UEA a MetOff Fred Singer z washingtonské organizace SEPP, kde převažuje skeptický postoj k souvislosti průmyslových emisí s klimatickými změnami.

"Skeptici se mýlí, pravdu máme my," odmítl pochyby Viner. I kdyby tu souvislost nebyla, lidstvo se podle klimatických odborníků i ekologů musí připravit a nezpochybnitelný trend oteplování odvrátit, či zpomalit dřív, než dojde k jeho logickým následkům: tání ledovců, zaplavení pobřežních nížin, přesunu pouští a zejména z toho vyplývajícím ekonomickým a sociálním zvratům.