Podle jeho slov jsou předpokladem míru spravedlnost, pravda, láska a solidarita. Papež se sice vyhnul přímému odkazu na válku v Iráku, kvůli níž došlo v poslední době k roztržce mezi Vatikánem a Španělskem, ale bylo zřejmé, že nepřímo naráží právě na tento konflikt.

"Spirála násilí, teroru a válek vede v dnešním světě k nenávisti a smrti," varoval papež a vyzval účastníky setkání mládeže, jichž přišlo 600 000, aby "pracovali pro mír". Jan Pavel II. zároveň varoval mládež před "každou formou přehnaného nacionalismu, rasismu a netolerance" a vyzýval ji, aby přispívala k vytváření Evropy  "věrné svým křesťanským kořenům".

Při setkání s premiérem José Maríou Aznarem papež o Iráku prý nehovořil.

Proti terorismu a separatismu

Král Juan Carlos ve svém uvítání připomenul dlouhodobé těsné vztahy mezi Španělskem a katolickou církví a v nepřímé narážce na teror baskických separatistů ocenil, že papež jasně odsoudil veškeré formy terorismu. Také papež se nepřímo vyslovil proti separatistickým snahám ve Španělsku, když prohlásil, že "prosí pro Španělsko i celý svět o plodný, dlouhý a stabilní mír a soužití v jednotě, zahrnující různost národů a měst".

99. cesta papeže

Návštěva Španělska je papežovou 99. zahraniční cestou za jeho 24letého pontifikátu; ve Španělsku je Jan Pavel II. popáté. Je to první zahraniční cesta churavějícího 82letého papeže po téměř devíti měsících.

Hlavní náplň papežovy návštěvy ve Španělsku se uskuteční v neděli, kdy se pod jeho vedením uskuteční bohoslužba, při které bude svatořečit pět osob - dva kněží a tři jeptišky. Očekává se, že tato událost přiláká na ústřední madridské náměstí až milión lidí.