V roce 2005 stamilióny dětí měly stále hlad, nechodily do školy a nemohly jít k lékaři, navzdory pokroku v boji s chudobou, a úspěchům ve zvětšení dostupnosti vzdělání a lékařské péče.

Milióny dětí musejí pracovat, často načerno, a nebo jsou pašovány ze země do země, často kvůli sexuálním službám, tvrdí UNICEF. Desítky miliónů dětí žijí na ulici , kde jsou často vystaveny násilí. UNICEF odhaduje, že 171 miliónů dětí pracuje v riskantních podmínkách - v továrnách, dolech a zemědělství. Skoro 8,5 miliónu dětí vykonává tu nejhorší práci včetně prostituce a nevolnictví, kdy splácejí dluh rodičů.

"Zneužívání a vykořisťování dětí musí být odhalováno a trestáno," zdůraznila při zveřejnění zprávy " ředitelka UNICEF Ann Venemanová, které vidí jako chybu, že problémy těchto dětí nejsou medializovány.

Podle dokumentu také stále roste podíl dětí na celkovém počtu nakažených virem HIV. Každou minutu zemře na AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí.

Zpráva upozorňuje i na problém dětí bez oficiální identity, tedy těch, které po narození nedostanou doklady, de facto se nestanou občany a nemají tak přístup ke vzdělání a lékařské péči. UNICEF odhaduje, že takových dětí se v rozvojovém světě rodí asi 50 miliónů ročně.

UNICEF se věnuje i "marginalizaci romských komunit a jejich dětí", především ve střední a východní Evropě. Zdůrazňuje, že až 75 procent romských dětí v tomto regionu je umísťováno do těchto škol pro mentálně zaostalé děti, i když k tomu často není zdravotní důvod.

ČR patří k zemím s nejnižší dětskou úmrtností

Ze zprávy vyplývá, že Česká republika je na druhém místě v "klíčovém ukazateli" kvality života dětí, tedy v úmrtnosti do pátého roku věku. V roce 2004 zemřely v ČR do pěti let čtyři děti z tisíce živě narozených. Lépe jsou na tom jen Island a Singapur s mírou úmrtnosti tři. Na stejné úrovni jako ČR jsou Finsko, Japonsko, Norsko, San Marino, Slovinsko a Švédsko. Na druhém konci je Sierra Leone s 283 dětmi z tisíce.

Oproti roku 1990 se v ČR tato úmrtnost snížila ze 13 na čtyři v loňském roce. Podobné zlepšení vykázala i v úmrtnosti dětí během prvního roku od narození - z 11 na čtyři.