Konference se konala na úrovni ministrů životního prostředí. Účastníci uvedli, že nové rozhovory se zaměří na strategii dlouhodobého společného postupu proti globálnímu oteplování planety. Plánované rozhovory nemají stanoven pevný časový rámec. Měly by se zabývat postupem po roce 2012, dokdy platí Kjótský protokol o omezení emisí skleníkových plynů.

Signatáři protokolu se v Montrealu také shodli na tom, že budou jednat o jeho prodloužení. Spojené státy, které jsou největším znečišťovatelem ovzduší, od této mezinárodní úmluvy odstoupily v roce 2001. Americká vláda tvrdí, že omezování emisí skleníkových plynů by poškodilo ekonomiku.

Cílem Kjótského protokolu je snížit v letech 2008 až 2012 celkové světové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990. Podle některých expertů je ale toto snížení pro stabilizaci klimatu nedostatečné. Je jen prvním krokem a navíc se projeví až za desítky let. Na úmluvě se dohodli zástupci 159 zemí na Summitu OSN o změnách klimatu v japonském Kjótu v prosinci 1997.