Americký NASA oznámil nečekaný nález ve středu.

Červi a mech byli uskladněni ve společné schránce uložené ve střední části paluby raketoplánu. Červi byli uloženi v šesti nádobách, každý z nich obsahoval osm Petriho misek.

Na palubě raketoplánu, který se rozpadl při průchodu atmosférou během návratu na Zemi 1. února, probíhalo téměř 60 vědeckých experimentů.

Výzkum syntetické výživy

Červi o velikosti hrotu tužky byli součástí experimentu zkoumajícího nové syntetické formy výživy. Nalezení červi, jejichž délka života se pohybuje mezi sedmi a deseti dny, jsou čtvrtou či pátou generací várky červů, jež byla na palubu Columbie naložena při startu letos v lednu.

C. elegans jsou primitivní organismy, které sdílejí mnohé biologické charakteristiky s lidmi. V roce 1999 se stali prvními mnohobuněčnými organismy, jejichž genom byl rozluštěn. C. elegans jsou dvojího pohlaví, a to samci a hermafroditi, kteří jsou de facto samicemi schopnými produkovat sperma. Hermafrodit si může oplodnit vlastní vajíčko zhruba v prvních 300 případech, pak ale preferuje oplodnění od samčího jedince.

Mech Ceratodon byl na palubě Columbie použit ke studiu účinků nulové gravitace na buněčné uspořádání. Po katastrofě raketoplánu bylo nalezeno sedm z osmi kanistrů s mechem.

Vědci jsou překvapeni

Představitelé NASA oznámili, že zatím není jisté, zda nalezení červi mají ještě nějakou vědeckou hodnotu. "Je silně překvapující, že je tu ještě nějaká možnost získat data z vědeckého experimentu po tom, co se stalo," řekl Fred Sack z univerzity v Ohiu, který se podílel na přípravě pokusů. "To jsme vážně čekali. Čekali jsme roztavenou masu."

Milimetroví Caenorhabiditis elegans jsou jediní, kdo katastrofu raketoplánu přežil.