Condoleezza Riceová před novináři opět opakovala, co už řekla v pondělí: "USA neschvalují mučení, které je protiprávní v USA. Jsme právní stát a chceme dodržovat své zákony i mezinárodní závazky."

Angela Mekrelová to považuje za velmi významné: "Pro mě bylo důležité, že USA budou dodržovat své mezinárodní závazky. Dala jsem najevo, že jako německá kancléřka jsem vázána naším právem a našimi mezinárodními závazky. Dojde-li k pochybnostem, musím vědět, že i naše partneři se jimi budou řídit."

Unesený Němec

Obě státnice hovořily i o případu Němce libanonského původu Khaleda Masriho, kterého CIA omylem zadržovala pět měsíců a Spojené státy to označily za chybu.

"Tento případ nebudu dále komentovat, zpravodajské údaje se musejí zveřejňovat citlivě, aby zpravodajské služby mohly fungovat dál. Proto nebudeme hovořit o specifických bodech Masriho případu," uvedla na tiskové konferenci Riceová: "Když dojde k chybě, snažíme se tyto chyby napravit co nejúčinněji." Ocenila současně, jak bude tento případ řešen německými politiky. Při Spolkovém sněmu bude ustaven zvláštní výbor.

Omyly se mohou opakovat

Přiznala, že podobné přehmaty se mohou opakovat: "I v budoucnosti se může stát, že dojde k omylu a my se ho pokusíme napravit." Přehmaty zdůvodnila tím, že válka s terorismem je specifická: "Je to nová válka a je třeba dělat vše, abychom ochránili nevinné občany USA i občany našich přátel před hrozbou terorismu. Jinak totiž umírají nevinní lidé jako svatebčané v Ammánu, školáci v Beslanu, nebo lidi v metru (v Londýně). Cílem (teroristů) nejsou vojáci. Tyto lidi musíte dostat ještě předtím, než své zločiny uskuteční. " 

Zdůraznila přitom význam zpravodajských služeb klíčové. Condoleezza Riceová však sdělila, že USA míní řešit problémy terorismu i jinak, především napomáhat mírovému procesu mezi Izraelem a Palestinou, demokratizací Afghánistánu a Iráku i odstraňováním příčin terorismu, což však nespecifikovala.

Německu také přislíbila pomoc při osvobození unesené německé archeoložky v Iráku.