Situace se ještě zhoršila. Nakloněné stožáry elektrického vedení se ještě více vychýlily, neboť na nich namrzal déšť a hrozilo, že se zřítí. Dodavatelé proudu proto raději další část sítě odpojili, aby zabránili případným zásahům elektřinou při pádu vedení na zem.

Ve městech Steinfurt a Borghort byl opět odpojen proud 35 tisícům obyvatel, když se ukázalo, že jeden sloup vysokého napětí hrozí pádem a  mohl by strhnout další. Dodávky proudu by měly být obnoveny v úterý.

Kvůli nebezpečí pádu stožáru vysokého napětí bylo dokonce evakuováno 500 obyvatel obce Horstmar.

Největší přívaly sněhu za sto let vyvolaly ostré spory mezi místními úřady a společnostmi spravujícími rozvodné sítě. Kritizován je koncern RWE, který dodává proud, že do rozvodné sítě málo investoval a tím nápor sněhu nevydržela. Odpovědnost za přerušení dodávek proudu a náhradu škody však RWE odmítá s tím,  že šlo o mimořádnou situaci.