Na mnoha místech se již Tibera vylila z břehů a způsobila škody ve výši desítek miliónů eur. Zaplavila čerstvě osetá pole a odnesla řadu automobilů.

Prudké deště postihly zejména Lazio, Toskánsko a Umbrii. V Ostii, kde ústí Tibera do moře, už úřady evakuovaly 160 rodin. Vyklizeny byly i nouzové přístřešky asi šesti stovek bezdomovců a ilegálních přistěhovalců, které se nacházejí na nábřeží řeky na římských předměstích.

Ohrožena je i Florencie, kde se prudce zvýšila hladina řeky Arno. Evakuce probíhaly ve střední Itálii i u dalších řek.