Ryan uvedl, že trest smrti v Illinois, ale i jinde v USA je uplatňován nespravedlivě, svévolně, proti etnickým menšinám a chudým a je prošpikován omyly, které poslaly na smrt nevinné lidi nebo je vyrvaly z popraviště doslova pár hodin před smrtící injekcí. Zdůraznil, že dodatečně byla prokázána nevina 17 lidem včetně čtyř dlouholetých čekatelů na popravu, které Ryan v pátek propustil z vězení s odůvodněním, že si jejich doznání policie vynutila mučením.

Smrt dostávají chudí a barevní

Proti zrušení trestu smrti, který USA praktikují jako jediná západní demokracie, je prezident George Bush a drtivá většina republikánů. Ryan řekl, že se seznámil s každým spisem s trestem smrti individuálně a dospěl k závěru, že se uplatňuje poti "slabým, chudým, nevzdělaným a proti etnickým menšinám".

Ryan v Illinois trest smrti před 3 lety zrušil

Ryan přiznal, že v roce 1977, kdy byl trest smrti v USA znovu zaveden, pro něj hlasoval s vírou, že pomůže. Ještě v roce 1998, kdy se stal guvernérem státu, trest smrti podporoval. Na konci devadesátých let však na nejvyšší trest v souvislosti s případem Porter uvalil moratorium. Několik studentů žurnalistiky se svými profesory a soukromými vyšetřovately se totiž zaměřilo na případ Anthony Portera. Po důkladném prostudování připadu nakonec studenti přinesli důkazy, které Portera po 17 letech od odsouzení k trestu smrti očistily. Ryan prohlásil, že učiní cokoli, aby už žádný Porter nebyl. Následně bylo propuštěno dalších 13 nevinných lidí.

Ryanův nástupce: jsou to vrazi

Hromadnou milost však kritizoval Ryanův nástupce, demokrat Rod Blagojevich, který ji označil za "obrovitý omyl". Podle něho měl být každý případ posuzován individuálně. "Jde přece o lidi, kteří se dopustili vraždy," uvedl Blagojevich. Moratorium by byl nicméně ochoten respektovat.

Loni popraveno 71 lidí

Trest smrti byl znovu zaveden USA v roce 1976, ale závisí na každém státě, zda ho bude používat. Nyní je uplatňován ve 38 státech unie. Podle průzkumů většina veřejnosti trest smrti schvaluje, ale podpora klesá. Ve Spojených státech bylo loni popraveno 71 lidí, všichni smrtící injekcí, pouze jeden na elektrickém křesle.