Tento krok následoval poté, co bosenský parlament v úterý schválil zákon o policejní reformě, který představoval poslední překážku pro start rozhovorů o přidružení. Bosna je posledním balkánským státem, který ještě oficiálně nenastoupil dlouhou cestu do Evropské unie.

Komise současně předložila návrh rámce budoucího jednání. Mluvčí komisaře pro rozšíření Olliho Rehna předpokládá, že návrh by "pětadvacítka" mohla schválit do konce roku, zapotřebí je však jednomyslnost členských zemí.

Policejní reforma má sjednotit dosavadní separátní policejní sbory dvou bosenských entit - Republiky srbské a muslimsko- chorvatské federace - ve společnou multietnickou policii.

Komise současně vybídla Sarajevo k dalšímu zlepšování spolupráce s haagským tribunálem při stíhání lidí podezřelých z válečných zločinů, přijetí zákona o televizním a rozhlasovém vysílání a jeho uplatnění, jakož i k provedení policejní reformy.

V unii je již Slovinsko, k členství se od ledna 2007 chystá Bulharsko a Rumunsko. Postavení kandidáta získalo v říjnu Chorvatsko. EU podepsala dohodu o přidružení s Makedonií a o jejím uzavření vyjednává s Albánií a srbsko-černohorskou federací.