Podle argentinské televizní stanice Todo Noticias se začali vězni bouřit poté, co jim byl zamítnuta žádost o prodloužení návštěvních hodin. Při vzpouře asi dvě stě vězňů zapálilo matrace a peřiny. Vězni se pak nadýchali oxidem uhelnatým, následkem čehož zemřeli.

Asi pět set příbuzných vězňů se během požárů nashromáždilo u objektu. Očekávali, jak se bude situace vyvíjet. Požadovali informace o svých blízkých.

Nyní je už v objektu nastolen pořádek. "Vězení máme pod kontrolou, vězni se vrátili do svých cel a přepočítáváme je," uvedl Fernando Diaz, ředitel vězeňské služby v Buenos Aires.

Podle zpravodaje BBC jsou v Argentině podobné vězeňské stále častější.