Oficiální omluvu vydalo americké ministerstvo spravedlnosti, v němž uznává, že někteří američtí vojáci zabavené předměty nevrátili. "Spojené státy litují nesprávného chování některých svých vojáků a snaží se v tomto vyrovnání poskytnout smysluplné vyrovnání těm maďarským Židům, kteří přežili holocaust, dosud žijí a potřebují finanční pomoc," uvádí se v prohlášení.

Nacisté na konci druhé světové války odváželi do Bavorska majetek maďarských Židů naložený ve 24 vagónech, v nichž bylo zlato, šperky, porcelán, obrazy, koberce a umělecké předměty.

Pro maďarské Židy nastaly těžké časy po fašistickém převratu v roce 1944, kdy se dostali k moci maďarští fašisté z tzv. šípových křížů. V zemi žilo asi 800 000 Židů, z nichž značná část skončila v koncentračních táborech.

Ve vlaku kradli všichni

V roce 1945 chtěli nacisté před postupující sovětskou armádou zachránit majetek zabavený Židům, naložili ho do speciálního vlaku a snažili se ho převézt do Bavorska. Již po cestě ze "zlatého vlaku" kradli sami nacisté, ale i Maďaři a Rakušané. Nedaleko Salcburku vlak zadržela americká armáda a vojenské orgány armády USA vlak zabavily jako německý majetek. Po válce odmítly jeho obsah vydat maďarské židovské obci s tím, že nelze zjistit, komu majetek skutečně patřil.

Mezi tím si některé cennosti uložené ve vojenských skladištích rozebrali američtí vojáci a důstojníci americké armády. Bytové doplňky byly přidělovány k vybavení amerických okupačních velitelství v jižní části Německa a Rakouska. Zbytek cenností byl v roce 1948 vydražen ve prospěch americké židovské obce, přičemž některé předměty koupili američtí důstojníci.

Žalobu na vládu Spojených států podala maďarská židovská obec v Miami. Řada maďarských Židů se totiž po válce přesídlila právě do tohoto floridského města. Vysouzené kompenzace nebudou vypláceny přímo, ale peníze budou použity na sociální programy ve prospěch maďarských obětí holocaustu. Ty žijí v řadě zemí, proto z částky půjde 42,5% příslušným organizacím do Izraele, 22,7% do Maďarska, 20,1% do Spojených států, 6,1% do Kanady a zbývajících 8,6% do několika dalších zemí.