Veselin Sljivancanin, Mile Mrksić a Miroslav Radić jsou obviněni, že umožnili srbským jednotkám zabít přes 250 pacientů a uprchlíků, kteří našli úkryt v nemocnici. Obvinění to popírají.

V nemocnici se ukryly stovky uprchlíků, kteří doufali, že budou evakuováni pod dozorem mezinárodních pozorovatelů. Žalobci viní jugoslávskou armádu, že čtyři sta Chorvatů předali do rukou vzbouřeneckých srbských sil. Lidé byli donuceni nastoupit do autobusů, které je odvezly na odloučené místo. Tam 264 z nich našli smrt a byli pohřbeni v masových hrobech.

Žaloba uvádí, že tři důstojníci museli vědět, co Chorvaty čeká. Viní je také, že zakrývali stopy masakru.

Po sedmi letech byla trojice dopadena předána tribunálu. Čeká se, že proces potrvá půl roku.

Vukovarský masakr je zmiňován také v procesu s bývalým jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem. Dobytí Vukovaru bylo klíčovou událostí ve válce Chorvatska za nezávislost v letech 1991-1995.