Vše má malý háček - představené osoby neexistují, výroky nikdy neřekly a zmíněná povolání nevykonávají.

"Nevím, jak bychom hledali v dané zemi reprezentativní osobu vyjadřující se k rozšíření Unie. Fotografie a texty proto vznikaly zvlášť na základě určitého modelu," přiznal na dotaz Práva zástupce reklamní agentury Leo Burnett zpracovávající pro MZV projekt. Dodal, že firma si ale "přímo na místě ověřovala vyjádřené názory a nálady obyvatel". Neuvedl však jakým způsobem.  

Heslem akce se stala věta - Vítejte ve společenství

Kampaň o vstupu do EU, jež vyjde daňové poplatníky na 200 milionů korun, bude oficiálně zpuštěna od 1. května a potrvá do 30. června. Vedle Portugalce, Španělky a Rakušanky nás osloví také virtuální lidé z Finska, Irska a Řecka. První fázi, jež končí 31. května, MZV pojalo jako seznámení s Unii, druhou, končící uzavřením volebních místností jako apelativní vzkaz typu přijďte volit, třetí fáze má poděkovat všem za jejich účast v referendu.  

V následujících dnech dostane do poštovních schránek 4,33 milionů českých domácností leták shrnující přístupové podmínky země k Unii. Úvodní slovo k němu napsal premiér Vladimír Špidla. V tiskovině lze rovněž nalézt kontakty na instituce, kde mohou občané dostat více informací. Plné znění podepsaného dokumentu z Atén je na internetových stránkách www.euroskop.cz.