"Nemůžete využívat civilistů pro potřeby armády a nemůžete je nutit spolupracovat s armádou," uvedl soudce Aharon Barak, který předsedal tříčlennému senátu. "Využití civilistů v roli živých štítů je nezákonné. Nezákonné také je, aby civilisté předávali varování od  armády lidem, které chce armáda zadržet."

Vrchní soud se postavil proti použití Palestinců jako živých štítů už v roce 2002.  Armáda od té doby mohla používat Palestince jako živé štíty pouze v případě, že s tím oni sami souhlasili a jejich životy nebyly v nebezpečí.  Barak však dal přednost úplnému zákazu, neboť nebylo jasné, zda tyto podmínky byly vždy dodržovány. "Tento druh aktivit nemůže stát na pouhém souhlasu, u nějž mnohdy není jasné, zda byl míněn vážně. Musíme se vyhnout situacím, kdy by byl takovýto souhlas vyžadován."

Rozhodnutí soudu vyvolalo protikladné reakce na politické scéně. Ultranacionalista Efraim Eitam je odsoudil, neboť bude klást armádě překážky v boji proti militantům. Naopak liberál Zehava Gal-On řekl, že rozhodnutí je dobré a zabrání ubližování nevinným.