Mluvčí ministerstva obrany řekl: "Užívání drog je neslučitelné se službou v ozbrojených silách. " Dodal však, že uživatelů drog je v armádě jen 9 promile, zatímco mezi civilisty pět  procent.

Pět gardistů a jedenáct příslušníků Green Howards bralo drogy třídy A, kam patří heroin, kokain, extáze, LSD a amfetaminy aplikované injekčně. Jeden voják bral drogy třídy B, kam se řadí amfetaminy a barbituráty, a zbytek drogy třídy C, kam patří především konopí a některé uklidňující léky.

Skandál je o to větší, že funkci plukovníka Velšských gardistů na slavnostních přehlídkách zaujímá princ Charles. Mluvčí armády ve Walesu proto uvedl: "Skupina uživatelů drog byla právě odhalena. Nikdy nemůžete vědět, kdy se objeví."

První prapor gardistů se nedávno vrátil z Iráku, kde jeho činnost ministerstvo obrany hodnotilo slovy, že během "úspěšného nasazení projevil operační efektivitu". Dříve byl dislokován v Bosně a v Severním Irsku, kde v roce 2004 působila i jednotka Green Howards.