"Lidová strana nemá žádné pochyby, že sňatky homosexuálů jsou neústavní," pravil Acebes. Dodal, že právní experti strany připravili stížnost proti zákonu, který byl schválen 30. června vládou socialistů premiéra José Luise Rodrigueze, přestože proti němu silně protestovala katolická církev.

Španělsko se tak stalo jednou z prvních zemí na světě, kde jsou si sňatky homo a heterosexuálů postaveny na roveň, ale svazek zatím uzavřel nečekaně nízký počet dvojic téhož pohlaví. Podle deníku El Pais se do 12. září vzalo dvacet sedm párů a dalších třicet si sňatek vyřizuje. Ve čtyřech případech ovšem odradili páry soudci, kteří uvedli, že zákon nerespektuje ústavu.