Bush se zaměřil na nutnost celosvětového boje proti terorismu a na odbourání bariér mezinárodního obchodu jako nejlepší cesty k překonání chudoby ve světě. Před představiteli zemí, z nichž řada odmítá americkou intervenci v Iráku, také vyzval OSN a její členské státy k podpoře iráckého lidu "na jeho cestě k demokracii".

Konkrétně pak Bush vyzval Radu bezpečnosti, aby zavázala všechny státy světa ke krokům proti jakémukoli podněcování terorismu, k pronásledování a vydávání osob usilujících o získání radioaktivních materiálů nebo obchodování s nimi. Zavázal se zároveň, že pokud se připojí ostatní státy, USA zruší veškerá cla, dotace a další bariéry při obchodu se zbožím a službami.

Rada bezpečnosti přijala dvě rezoluce

Bushovo přání částečně splnila Rada bezpečnosti, která na nezvyklém zasedání na nejvyšší úrovni jednomyslně schválila dvě rezoluce. Jednou z nich je právě dokument, který vyzývá vlády všech členských zemí, aby přijaly zákony zakazující podněcování kohokoli k páchání teroristických činů a neposkytovaly útočiště nikomu, kdo je podezřelý z takového jednání.

V grémiu OSN zasedli kromě Bushe i prezidenti Ruska a Číny a ministerští předsedové Británie a Francie - dalších čtyř stálých členů Rady bezpečnosti.

Druhá rezoluce, zaměřená především na Afriku, pak vyzývá OSN ke zvýšení úsilí při bránění tomu, aby vnitřní krize přerostly v ozbrojené konflikty a aby již urovnané konflikty znovu vzplály.

Kvůli summitu, kterého se účastní na 175 hlav států a šéfů vlád, mezi nimi i český premiér Jiří Paroubek, byla v New Yorku přijata přísná bezpečnostní opatření. Rozmístěno je na 4000 policistů a příslušníků protiteroristických jednotek, kteří zcela uzavřeli některé ulice; nad městem jsou vytvořeny bezletové zóny.