Nejasný byl rovněž převod 1,5 miliardy korun ze státní agentury podléhající ministerstvu hospodářství na soukromou firmu. Jak informuje deník Nový čas, tento týden vypovídal Ruskův obchodní partner a šéf agentury Forza Ján Kováčik na Generální prokuratuře, kde vysvětloval pozadí 20miliónové směnky. Vyšetřování má určit, zda je tato další směnka falešná, či nikoliv.

I když Kováčik směnku do roka 2001 splatil, v červnu 2005 se ve společnosti Forza objevil člověk jménem Novák se směnkou, která měla být už čtyři roky splacená. Muž údajně uvedl, že Rusko směnku nezničil a půjčil si na ni dalších 20 miliónů. Rusko vzápětí podal trestní oznámení ve věci možného vydírání a falšování směnky.

Směnka pochází z období, kdy si Kováčikova společnost Forza půjčila 20 miliónů od společnosti I. garantovaná na vyplacení podílu v televizi Markíza. "Do konce roku 2001 jsem všechny peníze vrátil. Požádal jsem ručitele Ruska, aby mi směnku přinesl nebo ji zničil," tvrdí Kováčik. Přiznává však, že udělal chybu, když si zničení směnky osobně neověřil, ani nenaléhal na Ruska, aby mu směnku přinesl.

"Z prostředí generální prokuratury už na veřejnost pronikly informace, že Rusko je v problému kolem současných směnek namočen až po uši. Pokud by si totiž skutečně půjčil peníze na již splacenou směnku, dopustil by se trestného činu podvodu," napsal Nový čas.