SNP označili jejich řečníci za "protislovenský bolševický puč a mezinárodní akci zrádců" a volali na slávu prezidentovi válečného Slovenského štátu Jozefu Tisovi.

Němci, kteří povstání potlačili, podle neonacistů "očistli Slovensko od zločineckých band partyzánů". Výročí SNP označili za "den národního smutku". Shromáždění přihlíželo několik desítek obyvatelů města. Tři mladí lidé při projevech pískali a křičeli "hanba", naopak starší pán se zastával prezidenta Tisa.

Slovenská pospolitost - Národní strana zorganizovala v neděli v předvečer oslav 61. výročí SNP ve Zvolenu průvod s pochodněmi. Poslanci městského zastupitelstva ve Zvolenu i Banské Bystrici označili aktivity Slovenské pospolitosti - Národní strany za nehodnou výročí boje slovenského lidu proti fašismu. "Pochod ve Zvolenu se konal v blízkosti židovského hřbitova a končil na náměstí SNP. Právě na tomto náměstí se bude v pondělí konat vzpomínková akce na oběti fašismu," upozornil viceprimátor Zvolenu Vladimír Šedo. Nedělní pochod neonacistů ve Zvolenu byl oficiálně nahlášený a podle slovenských zákonů proto nemohl být zakázaný. "Pochod byl projevem neúcty ke všem obětem SNP a šířil myšlenky intolerance a nenávisti," dodal Šedo.

Oficiální oslavy 61. výročí SNP se konaly v předstihu už v pátek. Byly velmi skromné a nezúčastnili se jich ani nejvyšší slovenští představitelé. Vládu zastupoval ministr zahraničí Eduard Kukan. Projevy u Památníku SNP v Banské Bystrici vyslechlo jen několik desítek účastníků povstání. Vláda letos nevyčlenila na oslavy ani korunu. Loni se u příležitosti 60. výročí SNP konaly vzpomínkové akce za 20 miliónů korun.