Na velkém shromáždění Unie francouzských islámských organizací (UOIF) prohlásil Sarkozy: "Nelze ospravedlnit, aby to muslimové nerespektovali." A dodal, že zákon dodržují i jeptišky.

Na 10.000 muslimů shromážděných v Le Bourget na pařížském předměstí jej za tato slova vypískalo. Do té doby přitom čestnému hostovi sjezdu Sarkozymu aplaudovali za to, že se díky němu před týdnem podařilo po vleklých sporech uspořádat první volby oficiálních mluvčích francouzských muslimů. Těch žije ve Francii kolem pěti milionů a tvoří nejpočetnější muslimskou komunitu v Evropě.

Šátky činí problémy i ve školách

Nošení islámského šátku je už zhruba 15 let ve Francii problém především ve školách. Na počátku devadesátých let ministři školství vydali několik nařízení, podle nichž je sice nošení náboženských symbolů slučitelné s republikánskou tradicí světského státního školství, ale mohlo by být zakázáno, pokud je natolik výrazné, že narušuje vyučování. Na základě těchto výnosů pak byly některé muslimky, které odmítly sundat z hlavy šátek, vyloučeny ze školy.

Znění nařízení je však poněkud vágní, takže rozhodnutí škol o vyloučení často zrušily správní soudy. Francouzské ministerstvo školství každým rokem řeší zhruba 100 až 150 případů sporů kvůli nošení muslimského šátku. Školy se většinou ohánějí tím, že toto zvýrazňování náboženské příslušnosti děti a mládež rozděluje. Nošení šátku však mladým muslimkám například také často znemožňuje účastnit se hodin tělocviku, neboť nemají odpovídající oděv, tvrdí učitelé.

Incidenty kvůli nošení šátku se ale v poslední době ve Francii neomezují jenom na školy. Minulý týden demonstrovalo v Trappes na pařížském předměstí na 150 muslimek, které odmítaly "šátkofobii" a požadovaly, aby byly v městském bazénu vyhrazeny zvláštní hodiny, během nichž by se mohly koupat pouze ženy.

Umírnění muslimové chtějí jít s dobou

Radikální muslimové, k nimž patří UOIF, chtějí, aby mohly jejich ženy nosit šátky vždy a všude, jak jim to přikazuje korán. Umírnění muslimové, k nimž se řadí rektor velké pařížské mešity a budoucí šéf Francouzské rady muslimského vyznání Dalil Boubakeur, se však přimlouvají za to, aby francouzští muslimové "šli s dobou" a dodržovali administrativní pravidla. "Zákon platí pro všechny stejně. Islám se nemůže ve Francii stavět proti republikánským hodnotám," zdůrazňuje ministr Sarkozy, jehož postoj přivítaly bojovnice za práva žen.

O tom, že je ve Francii nošení muslimského šátku velmi citlivou záležitostí, svědčí slova lídra extrémní pravice Jeana- Marieho Le Pena. Tento muž, který si v souvislosti s přistěhovalci rozhodně nebere servítky, k Sarkozyho vystoupení na shromáždění UOIF řekl, že ministr "píchl do vosího hnízda". Stejně jako Sarkozy však nesouhlasí s nošením šátku i další ministři včetně premiéra Jeana-Pierra Raffarina. Ten se na počátku dubna vyslovil pro to, aby bylo nošení islámského šátku zakázáno "při výkonu veřejné služby", především pak ve školách.