"Asie má dvojnásobek hladovějících dětí než subsaharská Afrika. Dětská chudoba bude mít vážný dopad na budoucnost kontinentu, ovlivňuje ji už nyní," konstatoval ředitel Plan pro Asii Michael Diamond.

Strádání více než 600 miliónů dětí nezlepšuje podle zveřejněného dokumentu ani ekonomický růst zemí, v nichž žijí, ani v posledních desetiletích nevídaný rozmach globalizace. Hospodářství dílčích států nedokáže čelit nekontrolovatelné porodnosti. K již tak omezeným nerostným a potravinovým zdrojům má dostatečný přístup jen zlomek populace v Asii.

Neradostné postavení dětí zhoršuje i jejich postavení v rámci kast, nestabilní politické systémy a korupce, konstatuje Plan.

Problémy dotací ve vyspělém světě

Organizace uvádí, že neradostnou budoucnost stovky miliónů dětí by měly řešit také vyspělé státy, a to odbouráním dotací vyplácených zemědělcům. Výtka je namířena zejména proti štědrému systému Evropské unie, ale rovněž vůči Spojeným státům a Japonsku.

Potraviny z rozvojových zemí, ač vyrobené za velmi nízké ceny, se na trh tzv. vyspělého světa z velké části kvůli uměle danými byrokratickými opatřeními vůbec nedostanou.

Další cestou k zmírnění strádání Asie je také odpuštění miliardových dluhů, konstatovala organizace Plan. V příštích deseti letech investuje ve 12 asijských zemích miliardu dolarů (asi 25 mld. Kč).