V širším výběru je však ještě několik dalších míst, takže lokalita pro rozmístění 60 kontejnerů nemocnice bude připravena včas, řekla dnes ČTK česká velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková.  

Umístění nemocnice musí splnit pět hlavních kritérií

"Město Basra je postavené na nízkých naplaveninách, takže je podmáčené téměř všude. Někde je z tohoto hlediska situace horší, jinde lepší, ale nikde ideální," řekla velvyslankyně. Podle jejích slov bylo pro umístění nemocnice stanoveno asi pět hlavních kritérií, a zvolená lokalita musí nakonec vyhovovat všem.

Prvním požadavkem je, aby umístění vyhovovalo obyvatelům, tedy bylo blízko k husté zástavbě chudinských čtvrtí (bohatí zpravidla humanitární ošetření tolik nepotřebují). Druhým je strategická hodnota polohy - místo musí být uhájitelné před případnými choutkami davu na rabování, a také musí být snadno zásobovatelné.

Až na dalším místě je stavební vhodnost, tedy aby místo nepotřebovalo velké úpravy. Podmáčenost lze řešit vysypáním místa silnou vrstvou štěrku, protože ale ten se musí dovážet až z Kuvajtu (v okolí Basry lze těžit leda písčité bahno), je žádoucí, aby tohoto štěrku bylo zapotřebí co nejméně.

Následuje vhodnost "ideologická", aby umístění neprovokovalo třeba z náboženských či jiných důvodů. Tato otázka se řeší jednáním s místními orgány. Posledním, ale neméně závažným požadavkem je, aby nemocnice byla poblíž nějakého většího iráckého špitálu, a to jednak kvůli širšímu zázemí, jednak kvůli přesměrovávání pacientů.

Štěrk budou navážet britští vojáci

Dvě nejdříve zvažovaná místa byla podle Hybáškové poblíž Všeobecné nemocnice, největší ve městě. Ukázalo se však, že obě by vyžadovala neúměrné množství "importovaného" štěrku, proto byla zamítnuta. "Dovoz štěrku budou zajišťovat britští vojáci, protože Basra je v jejich zóně, ale nemůžeme jejich přepravní kapacity vyčerpat na celé týdny jen vozením kameniva pro provizorní stavbu," zdůvodnila velvyslankyně.

"Jako nejschůdnější se nám zatím jeví místo vytipované za původní vojenskou nemocnicí, která již vojenskou není," uvedla Hybášková. Je to v západní části Basry a dosahují tam ještě chudinské čtvrti obklopující jinak Všeobecnou nemocnici. Štěrk na vysypání plochy pro 60 kontejnerů polní nemocnice tam sice bude zapotřebí také, ale v citelně menším množství.

"Je to nadějné, ale rozhodnutí ještě nepadlo. I tato lokalita se musí nejprve prozkoumat ze všech hledisek," zdůraznila Hybášková. Česká vojenská nemocnice je v současnosti ve stádiu postupné letecké přepravy do Kuvajtu, odkud bude převezena po silnici do Basry. Celý proces přepravy bude ještě určitou dobu trvat, do té doby bude plocha pro umístění nemocnice připravena, je přesvědčena velvyslankyně.