Koordinátorem akce je Slovenské národní muzeum, slovenské ministerstvo kultury a sekretariát zmocněnkyně slovenské vlády pro romské otázky Kláry Orgovánové. 

"Pamětní desku jsme umístili hned vedle pamětní desky židovského holocaustu. Součástí projektu je také panelová výstava, která zachycuje  dějiny holocaustu Romů na Slovensku," uvedla Kumanová. Vše je součástí širšího projektu s názvem Ma Bisteren! (v romštině Nezapomeňte!).

Autoři projektu umístí v další pamětní desky v místech shromažďovacích táborů a masových popravišť, jako jsou Dubnica nad Váhom, Zvolen, Nemecká a Kremnička. "Na Slovensku zatím není ani jediný památník, který by připomínal místa, kde byli vyvražďováni Romové," konstatovala Kumanová.