Ve čtvrtek odpoledne summit opustil předsedající Tony Blair, aby odlétl do Londýna. Do Skotska se vrátil v noci. To způsobilo zdržení v jednání.

Představitelé G8 ve čtvrtek v noci rozšířili a upřesnili své prohlášení o boji s terorismem a promítli do něj nejnovější události v Londýně. Na tomto jednání byl Blair již přítomen. Jednání o postupu proti teroristům původně nebylo na programu summitu.

Na pátek bylo odloženo zveřejnění dokumentů o deklarace o pomoci chudým zemím v Africe a o boji proti důsledkům globálního oteplování. Očekává s, že budou zveřejněny v pátek.

Kompromis u emisí

Podle čtvrtečních vyjádřeních politiků se zástupci G8 mimo jiné domluvili, že budou usilovat o snížení emisí skleníkových plynů prosazováním ekologičtějších technologií a efektivnějšího využívání energie. To odpovídá přístupu amerického prezidenta Geogre Bushem, který odmítá přijetí Kjótského protokolu o snižování emisí s tím, že by zruinoval americkou ekonomiku. Britský premiér Tony Blair přitom chtěl, aby se snížily emise kysličníku uhličitého a dalších skleníkových plynů, které vyvolávají oteplování. Po setkání s Bushem však ustoupil a sdělil: "Není šance se vrátit zpět ke Kjótskému protokolu." Lépe zřejmě uspěl s návrhem pomoci Africe.

Zástupci G8 by v pátek měli také přijmout také protějšky z několika afrických států a potvrdit dohodu, na jejímž základě mají být 18 chudým státům odpuštěny dluhy ve výši 40 miliard dolarů. Už ve čtvrtek se sešli představitelé Británie, USA, Ruska, Německa, Francie, Itálie, Kanady a Japonsky se zástupci Indie, Číny, Mexika, Jihoafrické republiky a Brazílie.