Podle posledních průzkumů je nyní jejich podpora prakticky vyrovnaná. Ohrozit by je mohlo ohrozit jen Socialistické hnutí pro integraci, které se chce stát "třetí silou".

Programy obou hlavních protagonistů, kteří jako prioritu zahraniční politiky označují vstup země do EU, jsou natolik podobné, že voliči zůstávají nerozhodnuti.

Voleb se účastní celkem 27 politických stran a koalicí, které spolu postavily 1253 kandidátů.

Jednokomorové Lidové shromáždění má 140 poslanců, z nich je 100 voleno podle většinového klíče a 40 podle poměrného systému na čtyři roky. Parlament potom jmenuje premiérem představitele nejsilnější strany. Hranice pro vstup do sněmu je pro strany 2,5 procenta hlasů, pro koalice čtyři procenta.

Na regulérnost hlasování bude dohlížet 400 zahraničních a 3500 domácích pozorovatelů. K zajištění pořádku byla mobilizována policie i armáda. Volební místnosti jsou otevřeny od 07:00 do 19:00 hodin.