"Vlády mají teď šanci přijmout rozumné kroky, ještě není pozdě," upozornil Nick Starlink z Asociace britských pojišťoven (ABI). Správná rozhodnutí, vycházející z patřičného důrazu na klimatické trendy, mohou snížit škody v budoucnosti.

ABI odhaduje, že v důsledku klimatických přírodních pohrom budou náklady pojišťoven na odškodné kolem poloviny století o dvě třetiny vyšší než v současnosti. Záplavy v Evropě by mohly stát každoročně 82 miliard liber (3,7 bil. Kč), efektivní opatření však mohou částku snížit až o 80 procent. Experti proto volají po stavbě protipovodňových systémů, rozšiřování ploch lesů, odolnějších budovách a obnovování rozsáhlých přirozených ekosystémů.

Čistší ovzduší zrychluje oteplování

ABI zveřejnila zprávu záměrně před summitem nejvyspělejších zemí G8, který má alespoň podle představ předsedající Británie obrátit pozornost k problémům klimatu.

Květnová konference klimatologů v Madridu došla ke zdánlivě paradoxnímu závěru. "Díky prosazujícímu se ekologickému myšlení se sice pročišťuje a stává zdravější atmosféra Země, to ale urychluje oteplování se všemi jeho negativními důsledky," konstatoval tehdy v časopisu Science Andreas Macke z německého Kiehlu. Průzračná atmosféra totiž umožňuje slunečním paprskům snadněji zahřívat Zemi.

Podle londýnského semináře se teploty mají koncem století zvednout o 1,5 až 4,5 stupně, což "už je výrazná změna", jak řekl Meinrat Andreae z Ústavu Maxe Plancka v Mohuči.

Pouště se šíří

Na jiný nechtěný efekt dobře míněné snahy upozornili v časopisu Nature vědci z Oxfordské univerzity. Dovozují, že rozsáhlé projekty rozvoje dobytkářství, financované v oblasti africké plošiny Kalahari EU, sice v krátkodobém pohledu přinášejí pozitivní výsledky, ale mohou se obrátit v katastrofu. Farmy totiž využívají v suché oblasti spodní vodu a její úbytek nabourává křehkou rovnováhu.

Podle Davida Thomase se zvětší pouštní oblasti jižní Afriky od Namibie přes Jihoafrickou republiku, Botswanu, Angolu a Zimbabwe až po Zambii. "Máme studie, jaké změny hrozí severoamerickému a evropskému pobřeží či Tichomoří," připomněl Thomas. "Málo však toho víme o důsledku klimatických změn na dynamiku Afriky, která je ze sociálního pohledu mnohem zranitelnější," upozornil.