Proces blahořečení dnes zahajuje v bazilice Sv. Jana Lateránského blízký přítel Jana Pavla II. italský kardinál Camillo Ruini. Seznam svědků ochotných dosvědčit svatost zesnulého svatého otce shromažďuje polský kněz Slawomir Oder. Soupis nyní čítá desítky jmen.

Nový papež Benedikt XVI. upustil v případě blahořečení svého předchůdce od pětileté lhůty, jež obvykle musí uplynout mezi úmrtím adepta a začátkem řízení. Vyhověl tak četným žádostem, které se vyrojily hned po smrti papeže. Benedikt XVI. sám shromažďoval podpisy mezi kardinály s cílem proces urychlit. Ne všichni jej ale v myšlence podpořili. [celá zpráva]

Svědectví o zázracích

Proces prozkoumávání "života, ctností a pověsti o svatosti sluhy Božího Jana Pavla II." otevře v lateránské bazilice slavnostní přísaha biskupského tribunálu. Teologická komise má za úkol posoudit všechna svědectví o zázracích, jež adept na blahořečení vykonal. Římské biskupství již shromáždilo o údajných zázracích Jana Pavla II. přes 600 zpráv.

Komise musí prozkoumat přes 100 tisíc stran spisů Jana Pavla II. Pak budou vyslechnuti svědci, aby se vyjádřili k životu tohoto adepta na blahořečení.

Po fázi prověřování na úrovni biskupství bude spis o blahořečení Jana Pavla II. postoupen vatikánské Kongregaci pro otázky svatořečení a nakonec předložen ke schválení papeži.