Dohoda by podle něj měla usnadnit poskytování konzulárních služeb lidem pocházejícím z Ukrajiny a zjednodušit proces zaměstnávání.

Juščenko řekl, že v současné době žije v České republice asi 22 000 lidí, kteří se ztotožňují s Ukrajinou a hlásí se ke svému ukrajinskému původu. Hlavní problém v bilaterálních vztazích ovšem podle něj tvoří asi 200 000 Ukrajinců, kteří v České republice hledají dočasné pracovní uplatnění.

Dnešní jednání se podle Juščenka týkalo také "způsobu legalizace" Ukrajinců, kteří v Česku dočasně pracují. Václav Klaus uvedl, že jde o problém pro obě země.

Satistiky se rozcházejí

"Oba jsme přijali tuto věc jako problém. Je potřeba, aby byla vypracována tato dohoda, která bude tyto otázky řešit," zdůraznil český prezident. Zároveň se pozastavil nad množstvím lidí, kteří se v České republice zdržují nelegálně.

"Porovnávali jsme statistiky o pravděpodobném počtu Ukrajinců v ČR. Znepokojuje nás fakt, že když se podíváme na statistiky, kolik Ukrajinců přichází přes hranice a kolik jich odchází ve stejném roce, nejsou stejná. Nevidím to ale jako neřešitelný problém," řekl Klaus.

Oba prezidenti také podepsali společné prohlášení o zájmu na prohloubení partnerských vztahů. Ukrajina má podle Klause získat jasnou perspektivu členství v EU za podmínky, že splní obvyklá politická, ekonomická a sociální kritéria.