"Jsme přesvědčeni, že došlo k bezpráví a křivda by měla být odstraněna. Na Němce žijící na Slovensku se totiž nevztahovaly restituce," dodal.

Karpatští Němci proto navrhují vytvoření fondu, který by řešil sociální, kulturní a vzdělávací otázky této menšiny. "Podobný fond vytvořila slovenská vláda pro židovské občany, kterým uložila na účet 800 miliónů korun. Když jsme žádali o podobný postup i v našem případě, byli jsme odmítnuti," uvedl Pöss.