Veřejnost očekávala, že vyváznou s mírnějšími sazbami. Předseda soudu sice označil za polehčující okolnost, že se všichni přiznali a že už mají poměrně pokročilý věk, ale na druhé straně poukázal na to, že přepadení "nebyla nějakým dětským hraním starých pánů, nad nímž je možno přivřít oči."

Podotkl, že tresty jsou sice přísné, ale "všichni mají naději, že se dožijí propuštění.

Odsouzení loupili v pobočkách bank v odlehlých místech spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko, při čemž ohrozili životy mnoha lidí. Někteří zaměstnanci poboček trpí podle soudu dodnes zdravotními následky. Hlavní motivem trestného jednání byla finanční nouze, protože kvůli neslavné minulosti mají nízké důchody.