"Moji předchůdci Pavel VI. a obzvlášť Jan Pavel II. učinili důležité kroky na poli rozvoje vztahů s židovským lidem," prohlásil v Německu narozený Benedikt XVI.

Papež podtrhl, že pro židy a křesťany je morálním imperativem připomínat si minulost. "Tento imperativ musí zahrnovat trvalou úvahu o historických, morálních a teologických otázkách, které položila zkušenost se šoa (holokaustem)," prohlásil.

Jedním z prvních kroků, které Benedikt XVI. učinil vzápětí po svém zvolení 19. dubna, bylo pozvání vrchního římského rabína na inaugurační mši, která se konala 24. dubna ve vatikánské bazilice svatého Petra. Rabín se ale omluvil s poukazem na židovské svátky.