Ježíšova smrt, která údajně nastala již tři až čtyři hodin po přibití na kříž, byla asi způsobena krevní sraženinou, jež oběti zablokovala průtok krve do plic, tvrdí v odborném časopise The Journal of Thrombosis and Haemostasis profesor Benjamin Brenner.

Tato smrtelná plicní embolie může být zapříčiněna znehybněním, mnohačetnými poraněními a dehydratací, říká vědec, který působí ve středisku Rambam Medical Center v Haifě.

"To se velmi shoduje s Ježíšovým zdravotním stavem a s největší pravděpodobností to také byla hlavní příčina jeho úmrtí po ukřižování," napsal Brenner v článku, podloženém  dvaceti citáty z evangelií a odborných lékařských studií. 

Žízeň, stres a hlad

Evangelia zaznamenávají, že Ježíšova smrt přišla nečekaně brzy, protože kruté umírání ukřižovaných podle římských pramenů mohlo trvat až čtyři dny. Brenner v článku připomněl, že Ježíš od "poslední večeře" do ukřižování kolem poledne na Velký pátek nejedl a nepil nejméně 12 hodin.

Navíc byl vystaven nesmírnému stresu, podstoupil bičování a mezi židovskými a římskými soudci nachodil po Jeruzalémě až čtyři kilometry. Vrchní břevno kříže, tzv. patibulum, vážící kolem padesáti kilogramů poté musel nést na popravčí vrch za hradbami asi 600 metrů. Vzhledem k tomu, že podle evangelií také odmítl víno s myrhou, což bylo sedativum na utišení bolesti, musel být silně dehydratován.

Na kříži ostatně již volal, že má žízeň, a byla mu podána proslulá "houba s octem". Kritickou srážlivost krve podle Brennera zvýšilo také přibití odsouzeného velkými hřeby přes zápěstí a kotníky, nikoli skrze dlaně a nárty, jak bývá tradičně zobrazováno.

Faktor nehybnosti i genetické výbavy

Izraelský vědec poukázal také na nejnovější bádání, který potvrdila souvislost mezi nehybností cestujících během dálkových letů a možností vzniku hluboké žilní trombózy. Právě tato chorobná porucha, známá pod označením "syndrom ekonomické třídy", může potenciálně způsobit vznik krevní sraženiny, obvykle v žilách lýtek.

Svou hypotézu o plicní embolii jako příčině Ježíšovy smrti podpořil Brenner i poukazem na oblast, odkud Ježíš pocházel. Jako Žid z Galileje, tedy dnešního severního Izraele, prý měl zvýšené riziko tvorby krevních sraženin. Trombofilie, tedy vzácná dispozice ke zvýšené náchylnosti krve ke srážení, je u rodáků z Galileje obvyklá, napsal izraelský vědec.