Místa, kde lidský život může viset na vlásku, rozdělil do několika kategorií, přičemž i tam, kde je ohrožení nízké, bývá situace ještě horší než na nočním Václavském náměstí.

Kromě válek, bezvládí a vysoké kriminality přitom redaktoři brali v úvahu i rozšíření nakažlivých nemocí a další faktory.

Středně nebezpečné jsou podle nich mnohé státy, hlavně v Africe a Latinské Americe. Tam jsou ale šance na přežití dovolené ještě poměrně slušné.

Mnohem horší je situace v zemích s vysokým nebo extrémním stupněm ohrožení.