"Říkám, že diskuse skončila. Známe vědecké závěry, hrozbu vidíme a teď nastal čas jednat," prohlásil guvernér úvodem konference OSN o životní prostředí v San Francisku. Na rozdíl od Bushe nezpochybnil globální oteplování související s lidskou činností.

Podle Schwarzeneggera mají v Kalifornii emise oxidů uhlíku a dusíku a také metanu klesnout do roku 2010 na úroveň roku 2000, po deseti letech na úroveň 1990 a v polovině tohoto století by měly dokonce být 80 procent pod úrovní roku 1990.

Guvernér ovšem nepředložil žádný ucelený konkrétní plán akcí kromě závazku, že v roce 2009 budou stanoveny standardy emisí pro automobily.