Na dvou největších finsko-ruských hraničních přechodech - Nuijamaa a Vaalimaa - nefunguje od úterka na finské straně vůbec žádná pasová kontrola.

Finsko tak zřejmě porušuje schengenské dohody, které zavazují všechny státy tohoto prostoru k důsledné kontrole jeho vnější hranice. Rusové neproudí  jen do Finska, ale do celého schengenského prostoru, upozorňuje finský tisk.

V textu dohody je sice uvedeno, že "ve výjimečných případech je možné hraniční odbavování usnadnit", není však upřesněno, zda stávka je takovou výjimečnou okolností, ani není jasné, zda úplné zastavení pasové kontroly spadá pod pojem ulehčeného odbavování, píše například deník Helsingin Sanomat.