"Ještě stále se v Evropě setkáváme s nepřijatelnou bídou, organizovanou kriminalitou a porušováním lidských práv. Proti tomu musí všech 46 členů Rady Evropy bojovat," řekl v úvodním projevu polský prezident Aleksander Kwašniewski. "V Evropě 21. století se nikdo nesmí cítit opuštěný," dodala hlava státu hostitelské země s tím, že v současné době prožíváme nejlepší léta v historii starého kontinentu.

Evropští politici včera debatovali především o budoucnosti samotné organizace vzniklé v roce 1949. Podle kritiků se její úkoly až příliš kryjí s OBSE a rozšiřováním Evropské unie ztrácí organizace na významu. "Je třeba více prezentovat práci Rady Evropy. Mnoho lidí si ji totiž plete právě s Evropskou unií," připustil generální tajemník Rady Terry Davis.

"Neexistuje žádný jiný nástroj k posílení jednoty Evropy, než je Rada," vyzdvihl její význam předseda parlamentního shromáždění organizace René van der Linden.

Klaus: chraňme se "postdemokracie"

O ne zcela jasném významu Rady Evropy svědčí i to, že některé významné země jako Británie, Francie nebo Rusko poslaly na summit jen ministry zahraničí.

Klaus vidí další roli organizace v tom, že bude i nadále chránit jednotlivé členské země proti nedemokratickým principům nátlakových skupin a tzv. "postdemokracii".

"Těmito organizacemi myslím nejrůznější radikální nevládní sdružení, falešný multikulturalismus, radikální ochranářství lidských práv, agresivní ekologické aktivity a podobně. Vidím v nich nové cesty vedoucí k podkopávání svobody," řekl ČTK Klaus.

Zrušte víza, apeloval Juščenko

Na okraj summitu vyzval ukrajinský prezident Viktor Juščenko evropské státy, aby zrušily vízovou povinnost s jeho zemí.

"Doufám, že se Ukrajina s konečnou platností zařadí do demokratické rodiny Evropy," dodal s tím, že každý Evropan by měl mít právo svobodně se pohybovat po kontinentu.

Summit se odehrává za mimořádných bezpečnostních opatření. Samotná vrcholná setkání se odehrávají v okrouhlém proskleném stanu v zahradě Královského paláce, který novináři překřtili na UFO. Jeho okolí je hermeticky uzavřeno a na pořádek ve městě dohlíží na 10 tisíc policistů.

"Apelujeme na občany Varšavy, aby měli trpělivost, jsme tu pro jejich bezpečí," vzkázal prostřednictvím médií mluvčí varšavské policie Mariusz Sokolowski.

Dnes by summit měl přijmout slavnostní Varšavskou deklaraci a v rámci expertních skupin navrhnout reformu jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva, jenž je zavalen téměř 80 tisíci stížnostmi.