ČR propadla zejména v oblasti umožnění přístupu ženám k politické moci. Tam nám patří až 43. příčka z 58 - tj. pozice mezi rozvojovými zeměmi. Naopak se potvrzuje skutečnost, že ženy v ČR hrají rovnocennou pozici, co se týče nutnosti vstupovat na pracovní trh. Tam Češkám patří 4. příčka.

Příliš dobře na tom nejsou s právy žen ale ani vyspělé státy jako USA na 17. místě, Švýcarsko na 34. místě a Japonsko na 38. místě.

Země EU často propadly

"Deset členských zemí Evropské unie figuruje mezi 15 zeměmi, v nichž je rovnost pohlaví nejslabší,... nejhorší situace panuje v tomto směru v Itálii (45. místo) a v Řecku (50. místo)," konstatuje dokument, z něhož cituje agentura AFP.

EU tedy jako celek má v této oblasti nedostatky i přesto, že její členové ze severu kontinentu zaujali nejpřednější místa. První příčka v respektování ženských práv patří Švédsku, čtvrté je Dánsko, páté Finsko. V první pětici jsou dvě další severoevropské země - Norsko (2.) a Island (3.).

Hodnocení v pěti bodech

Průzkum, který WEF uspořádalo, byl zaměřen na pět hlavních hledisek: 1. ekonomická účast (stejná práce, stejná mzda), 2. ekonomická příležitost (přístup k trhu práce), 3. přístup k politické moci (zastoupení žen v rozhodujících orgánech), 4. přístup k vědomostem (možnost vzdělávání) a 5. situace v oblasti zdraví a sociální péče (přístup ke zdravotní péči).