Mezi hosty se objeví kancléř Gerhard Schröder, prezident Horst Köhler, ale i zástupci židovských obcí a lidí, kteří holocaust přežili. Česko na slavnostním aktu zastupuje místopředseda Senátu Petr Pithart.

Zbudování památníku trvalo celkem 17 let. Jeho autorem je americký architekt Peter Eisenman, který se vždycky bránil jednotnému významu pomníku.

Památník zavražděným židům Evropy, jak zní oficiální název, tvoří 2711 betonových kvádrů různé výšky, jež se s malými rozestupy "vlní" na půli cesty mezi Braniborskou bránou a Postupimským náměstím. V podzemí památníku se nachází informační centrum přibližující válečný osud evropských židů.

Kritici památníku zbudovaném v centru Berlína vytýkají zbytečnou okázalost a často neuchopitelnou abstrakci. Nelíbí se jim také, že je věnován pouze židovským obětem 2. světové války a opomíjí jiné vyhlazované národy.