Francouze žene komise k Evropskému soudnímu dvoru (ESD), protože stále neumožňují provozovat praxi advokátům z jiných zemí unie. Neoprávněně brání na svém území také v práci cizím turistickým průvodcům. Řekové zase neuznávají diplomy cizích optiků, ba dokonce diplomy, které v cizině získali řečtí občané.

Británie se ocitne před lucemburským ESD za to, že před zahájením výstavby urbanistického projektu White City v Londýně neprovedla studii o jeho dopadu na životní prostředí - komise z toho chce udělat vzorový odstrašující příklad, ze kterého se poučí i Švédové a Irové, kteří také posuzují dopad staveb na životní prostředí jen liknavě.

EK chrání i přírodu

Častým důvodem, proč komise plísní členské státy, je ochrana přírody. Finsku hrozí soudem za to, že jeho národní předpisy pořád ještě umožňují stavět bez dokonalého ohledu na přírodu; navíc mají bruselští úředníci pocit, že v zemi nejsou dostatečně chráněny létající veverky, které se z celé unie vyskytují právě jen ve Finsku.

Španělé zase dovolují chytat do pastí iberského rysa, velmi ohrožený druh, což by podle komise neměli. Vyvarovat by se měli i výstavby vedení vysokého napětí přes rezervaci Picos de Europa v regionu Castilla y León.

Posledním krokem je vysoká pokuta

EK napřed posílá členským zemím varování. Když nedojde k nápravě, žaluje je u soudu. Ten státy obvykle odsoudí ke splnění té či oné povinnosti v předepsané lhůtě. Pokud ani to nestačí, komise se obrátí na soud znovu. Pak už lze členské zemi uložit pokutu, obvykle relativně vysokou sumu za každý den neplnění od určitého data. Vlády sice nadávají, ale nemohou nic dělat, protože příslušné zákony samy schválily a komisi zmíněnými pravomocemi samy vybavily.