Patnáctičlenná porota ho odsoudila k smrti za spáchání dvou úkladných vražd a plánování dalších. Pokud bude rozsudek potvrzen vyššími instancemi, Akbar bude usmrcen injekcí.

Seržant v noci 23. března 2003 ve vojenském táboře Pennsylvania v Kuvajtu zaútočil granáty a palbou na stany obývané důstojníky. Nejprve vypnul generátor proudu, aby se tábor ponořil do tmy, pak hodil granáty na důstojnické stany a nakonec začal střílet na důstojníky, kteří ve zmatku vybíhali ze stanů. Zabil majora letectva a armádního kapitána. Také mezi zraněnými byla řada důstojníků.

Otazníky na důvodem útoku

Akbar mluvil před soudem pouhou minutu se za svůj čin omluvil: "Cítil jsem, že můj život je v nebezpečí a neměl jsem jinou volbu. Chci vás požádat o odpuštění." Neosvětlil lépe, proč zaútočil na své spolubojovníky.

Akbarův obhájce v procesu argumentoval tím, že jeho mandant je "duševně nemocen" a pro vojenskou službu byl nezpůsobilý. Žalobce se držel původní verze, že Akbar útočil, protože byl muslim. Útok provedl krátce předtím, než se jednotka přesunula z Kuvajtu do Iráku, kde byla nasazena. Údajně mu mělo vadit zabít muslimské bratry ve válce.

Žalobce uvedl: "Je plný nenávisti, ideologie ho nutila zabíjet." Akci podle něj plánoval. V deníkovém záznamu v roce 1997 si napsal: "Můj život nebude úplný, dokud nebude Amerika zničena."

Akbarův případ je první od války ve Vietnamu, kdy byl americký voják obžalován ze zabití svých spolubojovníků. Americký voják byl naposled popraven v roce 1961.