Hejmo se ve Vatikánu stará více než 26 let o polské poutníky. Přístup k informacím měl díky nim tedy značný. V Polsku je přitom velmi známý. Média ho často citovala, zejména v poslední dramatické době, kdy papeže Jana Pavla II. trápily zdravotní problémy.

Svazek má 700 stran

"V archívech se nacházejí dokumenty poukazující na to, že biskup Konrad Stanislaw Hejmo byl v 80. letech spolupracovníkem tajné policie. Vystupoval pod krycími jmény Hejnal a Dominik," řekl na mimořádné tiskové konferenci Leon Kieres, předseda Institutu národní paměti (obdoba českého Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu).

V archívech jsou podle Kierese kromě písemných dokumentů také kazety se záznamy rozhovorů. Záznamy čítají 700 stran. Veřejnosti budou zpřístupněny v květnu.

Dominikáni označili zprávu za "paralyzující". Hejmo sám se k událostem nevyjádřil. Podle přátel je na cestě z Říma do Varšavy a chystá se vznesená obvinění okomentovat.

Až 1500 agentů mezi knězi

O sledování Jana Pavla II. tajnou policií se začalo v Polsku diskutovat po jeho smrti. Předseda Institutu národní paměti před několika dny naznačil, že v archívech jsou dokumenty, které poukazují na donašeče v jeho nejbližším okolí.

Podle dřívějších zpráv historiků agenti sledovali pro státní bezpečnost soukromou korespondenci zesnulého papeže a také analyzovali jeho kázání. V komunistickém Polsku podle odhadů pracovalo pro tajnou policii v řadách kněží až 1500 osob.