List uvedl, že má k dispozici Ratzingerův dopis biskupům z roku 2001, ve kterém se tvrdí, že církev může požadovat, aby v kauzách zneužívání nezletilých kněžími náležely soudní pravomoci jí. Nynější nejvyšší představitel katolické církve byl tehdy prefektem vatikánské kongregace pro nauku víry.

Advokáti, kteří pracují pro oběti a které citoval The Observer, jsou přesvědčeni o tom, že účelem Ratzingerova pokynu je zabránit, aby se obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých kněžími dostala na veřejnost a aby se jimi zabývala policie.

Mluvčí Vatikánu nechtěl o obsahu listu hovořit, protože podle něj jde o neveřejný dokument. Katolická církev jej údajně zveřejnit ani v budoucnosti nehodlá.

Ratzinger zařadil zneužívání nezletilých kněžími mezi nejzávažnější hříchy. V dopisu, který kromě něho podepsal arcibiskup Tarcisio Bertone, se uvádí, že výsledky předběžného církevního vyšetřování mají biskupové zasílat jeho kongregaci, která je předá neveřejným církevním tribunálům.