"Jsem pohnut, mám hroznou radost. Je to pro nás historický okamžik, tak dlouho jsme čekali na opětné získání obelisku," prohlásil etiopský ministr kultury Tešome Toga, který byl přistání letounu Antonov-124 přítomen.

"Je to historická chvíle, otevírá novou kapitolu v našich vztazích s Itálií," zdůraznil Amede Lema, jeden z nejstarších členů národní komise pro vrácení obelisku, která byla založena již v roce 1966.

Obelisk na tři díly

Letadlo s částí aksumského obelisku několikrát obkroužilo místo přistání a pak teprve dosedlo na plochu ve výšce 2123 metry nad mořem.

Půlhodinu po přistání se sedmimetrový blok o váze téměř 60 tun, chráněný hliníkovým obalem, objevil zrakům asi čtyř desítek přítomných včetně etiopských politiků, italských diplomatů, inženýrů a letištního personálu i mladých lidí v tričkách s označením skupiny za obelisk.

Trvalo ale několik hodin, než byla připravena vykládací rampa a obelisk naložen na jeden z tažných kamiónů. Zůstane však na letišti a bude čekat na zbývající dva kusy.

Druhá část historické památky by měla dorazit na místo v pátek a zbytek pravděpodobně v pondělí. Vše záleží na počasí. Celý obelisk, který je vlastně náhrobní stélou, váží přes 150 tun a měří 24 metry. Veřejnost si ho bude moci prohlédnout už letos v září.

Vleklá jednání

Kamenný obr je svědectvím úžasné minulosti aksumské civilizace, která na území dnešní Etiopie kvetla od 3. století př.n.l. až do 8. století n.l. a je považována za kolébku etiopské civilizace. Její panovníci odvozovali původ od krále Šalomouna a legendární královny ze Sáby.

Zabavení obelisku z posvátného města Aksum, které leží 850 kilometrů od metropole Addis Abeby, nařídil v roce 1937 italský diktátor Benito Mussolini. Sloup byl znovu vztyčen v centru Říma jako válečná kořist z italské invaze do Etiopie, zahájené v roce 1935. O tři roky později byl vrchol monumentu vážně poškozen úderem blesku.

V roce 1947 se Itálie zaručila OSN, že odevzdá veškerý majetek získaný v Etiopii. Nestalo se tak. V roce 2002 dal konečně Řím souhlas k vrácení obelisku a italská vláda rovněž slíbila zaplatit 450 miliónů dolarů (téměř 10,4 mld. Kč) na dopravu a obnovu pomníku na původním místě v Aksumu.