Objevení pozapomenutých unikátů řecké kultury umožnila nová metoda nasvícení papyrusů infračerveným světlem, která využívá prostředků podobných principům satelitního snímání.

Běžně nečitelné listiny posléze vydají následně velkou část všeho, co obsahují a co se dosud zdálo nenávratně ztraceno.

Učenci v Oxfordu metodu využili při prozkoumávání papyrusů nalezených v rozvalinách Oxyrhynchusu, řeckého města ležícího na území nynějšího Egypta. Tamní vykopávky proběhly už před více než sto lety, četné písemné památky se ale kvůli jejich velkému poškození nepodařilo rekonstruovat.

Odborníci nyní rozluštili desítky ručně psaných děl, na prozkoumání jich čekají další tisíce. Měly by mezi nimi být také unikáty například od Ovidia nebo prvotní křesťanské modlitby. Výzkum písemných nálezů z Oxyrhynchusu bude podle střízlivých odhadů ukončen za deset let.