"Nucení ženy do sňatku s někým, koho nechce, a bránění ve sňatku s člověkem její volby není přípustné," stojí v klerikově fatvě, náboženském výnosu. "Kdokoliv do toho ženu nutí, vzpírá se Bohu a jeho proroku (Mohamedovi)," citoval z výnosu deník Arab News.

Součást kmenové tradice, ne islámu

Praxe nucených sňatků, často domluvených již v dětství a v extrémních případech už před narozením dívky, je na Středním východě součástí kmenové kultury. Účelem bývá upevnit vazby různých klanů, urovnat jejich spory a zajistit, aby se nerozmělnil rodinný majetek.

Kmenové komunity, která jsou i pilířem saúdskoarabské společnosti, tuto praxi uplatňují přesto, že je v rozporu s islámem. Muftí ve fatvě navrhl, že kdo do takového sňatku bude ženu nutit, měl by být vězněn tak dlouho, "dokud neupustí od svého požadavku a nepřestane ohrožovat samotnou ženu, jejího opatrovníka či muže, kterého si sama vybrala."

Půjdou ale dívky proti vlastní rodině?

Ženy jsou v Saúdské Arábii podrobeny řadě restrikcí, například až do roku 2001 neměly nárok na vlastní průkaz totožnosti a byly zapisovány do otcova, později manželova. Rozhodnutí náboženské autority je proto podle BBC vnímáno jako "významný úspěch pro práva žen v zemi".

"Nyní musí být fatva prosazena ve společnosti," řekla Arab News Fátin Bundagdžíová ze Střediska pro posílení žen v Džiddě. "Také ženy si musejí být svých práv vědomy".

Advokátka Maís Abú Dalbúhová ale upozornila, že prosadit změnu bude velmi obtížné. "Vycházíme z toho, že stížnost na nucení do svatby bude podávat ta dívka. Ale realisticky vzato: udělá to? Může totiž být vystavena ještě většímu tlaku své rodiny."